VVN afdeling Beverwijk/Wijk aan Zee en Heemskerk

MELDPUNT

Zijn er in uw straat, buurt of omgeving gevaarlijke verkeerssituaties of slecht onderhouden straten, trottoirs of anders. Meld dit dan via deze website. Wij zullen deze klachten bespreken in de commissie verkeerszaken en deze terugkoppelen naar de melder. De status wordt bijgehouden in de rubriek Meldpunt status.

Landelijk Meldpunt Veilig Verkeer heet nu participatiepunt VVN.

Onveilige verkeerssituaties kunt u ook melden bij het landelijke Meldpunt Veilig Verkeer. Dit meldpunt is opgericht door de landelijke VVN met als doel de samenwerking tussen burgers, overheden, partnerorganisaties en maatschappelijke partners Nederland verkeersveiliger te maken.

Via dit landelijke meldpunt is ook een gratis App verkrijgbaar waarmee u onderweg via uw iPhone of Android toestel een verkeersonveilige situatie kunt melden.

 

.