Het Praktisch Verkeers Examen

 

Het Praktisch Verkeersexamen (of fietsexamen)

 

 

Ieder jaar organiseert Veilig Verkeer Nederland het verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 van de basisscholen.

De kennis van de verkeersregels en inzicht in verkeerssituaties van de leerlingen worden dan getoetst via een theorie-examen, dat schriftelijk of digitaal op school wordt afgenomen.

 

Maar verkeerskennis leer je niet alleen uit een boekje: verkeer is vooral praktijk en ervaring.

Daarom organiseert de afdeling Beverwijk/Heemskerk van VVN ook ieder jaar een praktisch verkeersexamen, om te zien of de kinderen hun opgedane kennis en inzicht ook in de praktijk kunnen toepassen.

 

In 2024 willen wij dat fietsexamen laten plaatsvinden op 15, 16 en 17 april in Beverwijk en Heemskerk, en op 18 april in Wijk aan Zee.

 

De kinderen gaan dan een route rijden door hun woonplaats. Langs de route zitten controleurs, die noteren of alle kinderen zijn langsgekomen en hoe ze zich in het verkeer hebben gedragen.  Voor die controleposten vragen wij de medewerking van ouders.

Gelet wordt dan vooral op het (achterom) kijken, het duidelijk aangeven van richting en  het geven van voorrang. Maar ook andere fouten die worden gemaakt, worden genoteerd.  Op grond van wat de controleurs signaleren wordt bepaald of het kind wel of niet is geslaagd.

Natuurlijk  willen we graag dat alle kinderen slagen! We willen ze immers helpen om zich veilig te kunnen bewegen in het verkeer. Daarom zijn altijd herexamens mogelijk.

 

Voordat de kinderen aan het fietsexamen gaan deelnemen, worden de fietsen op school gekeurd. Dat gebeurt meestal een paar weken voor het examen, zodat de ouders kunnen zorgen dat eventuele mankementen worden hersteld.

Die keuring wordt gedaan aan de hand van een VVN-lijst van punten waaraan een fiets moet voldoen: Zit het stuur goed vast, werken remmen, bel, koplamp en achterlicht, is de reflectie in orde, hoe is het profiel op de banden, enzovoort.   

Het is heel belangrijk voor de veiligheid van het kind dat de fiets in orde is!

Start de fietscheck

 

 

Is de fiets goedgekeurd, dan kan er geoefend worden! Een paar weken van tevoren hangen er al bordjes op de route, zodat de kinderen, eventueel met hun ouders, de route  leren kennen. Het is heel jammer als kinderen bij de start van het fietsexamen niet weten welke kant ze op moeten; dat geeft nog een portie extra zenuwen…

Ook is de route beschikbaar op een plattegrond, en er is een routebeschrijving. Zelfs een filmpje ervan staat op deze website!

Bovendien kan via de Examenapp op de VVN-website geoefend worden voor het praktisch verkeersexamen.

 

Als de kinderen voor beide examens zijn geslaagd, dan krijgen ze het Verkeersdiploma uitgereikt, soms op school, soms op het Gemeentehuis. Veel kinderen gaan na groep 8 op de fiets naar het vervolgonderwijs, soms buiten hun eigen gemeente, en het behalen van het Verkeersdiploma is dan een goede voorbereiding daarop.

 

NIEUW

VVN-examen-app:

Wij brengen deze examen-app graag onder uw aandacht, omdat wij  dit uitstekend oefenmateriaal vinden voor de leerlingen. De kinderen kunnen hiermee in de klas werken met de leerkracht, maar ook thuis samen met de ouders. Deze website is te vinden op www.vvn.nl. Van harte aanbevolen!

 

Legenda

© VVN Afdeling Beverwijk en Heemskerk 2021

Startpagina | Fietsexamen | Opfriscursus | Melding | Fotopagina | Fietsexamen Beverwijk | Fietsexamen Heemskerk | Fietsexamen Wijk aan Zee | Contact