VVN afdeling Beverwijk/Wijk aan Zee en Heemskerk

HET VERKEERSEXAMEN

Noteer alvast in uw agenda: 31 maart 2020 is de dag van het schriftelijk VVN theoretisch verkeersexamen in onze regio. In de maand april stappen de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen op de fiets voor het VVN praktisch verkeersexamen.

 

Het fietsverkeersexamen in Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee zal in een nog te bepalen week in april 2020 plaatsvinden. Dit examen wordt georganiseerd door de VVN afdeling Beverwijk/Heemskerk.
De planning van de scholen en de route zullen later bekend worden gemaakt.
 
Theorie en Praktijk
 
Het VVN schriftelijk Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties. Maar verkeer leer je niet alleen uit een boekje. Verkeer is vooral praktijk en ervaring. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Lees meer over:

 

het VVN schriftelijke en praktische Verkeersexamen

 

 

VVN Oefenen voor het examen

 

 

Na het VVN schriftelijk Verkeersexamen stappen de leerlingen uit groep 7 en/of 8 op de fiets voor het praktijkexamen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Dus... oefenen maar!!

 

 

 

Ik wil:

Online oude examens oefenen

Op het digibord de quiz spelen

Theorie en praktijk oefenen met de VVN Verkeersexamenapp

 

 

 

 

 

 

VVN Verkeersouder

 

 

Kinderen doen in de basisschool- leeftijd hun eerste verkeerservaring op. Op ruim 3.200 basisscholen is er al een VVN Verkeersouder aanwezig die hen daar bij helpen. Meld u nu aanen werk samen met de school van uw kind(eren) aan de verkeersveiligheid

 

 

 

 

 

 

 

VVN Verkeersapp

 

 

 

Bereid uw zoon of dochter voor op het VVN Verkeersexamen. De app helpt bij het veilig fietsen van de dagelijkse routes en het oefenen van de verkeersexamenroute.

De VVN Verkeersexamenapp is beschikbaar in de app-stores van iPhone en Androidtoestellen.

U kunt ook met uw kind naar de kindersite van VVN. Click daarvoor op onderstaande afbeelding.

 

 

 

 

Verkeerseducatie in het basisonderwijs

 

Kinderen al vroeg wegwijs maken in het verkeer. Leren hoe ze met gevaarlijke situaties om kunnen gaan. Verkeersregels uitleggen en ... het verkeersexamen. Jong op weg naar een goede volwassen verkeersdeelnemer. Elke school kan daar een eigen verantwoordelijkheid in nemen.

 

Verkeerseducatie is een verplicht vak op de basisschool. Wij pleiten ervoor dat verkeersles meteen in groep 1 aan de orde komt op school. Ook jonge kinderen nemen al deel aan het verkeer. Kinderen vanaf een jaar of vier spelen op straat, mogen al korte afstanden zonder begeleiding lopen en komen zo in aanraking met verkeer. Ook voor deze kleintjes is het dus belangrijk om een aantal veiligheidsregels te kennen en te oefenen met situaties die ze dagelijks tegenkomen. Goed lesmateriaal voor verkeerseducatie bevat dan ook een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m groep 8.

 

(VERKEERS)OUDERS

 

Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school. Ouders spelen ook een belangrijke rol. Door ouders actief te betrekken bij de lesstof, bijvoorbeeld door informatie mee te geven over de lessen of door een ouderavond over verkeer, kunnen zij samen werken aan de verkeersopvoeding van de kinderen. De ouders kunnen dan de lijn die in de klas is gezet, doortrekken naar het leven buiten de school.

Hierbij kunnen verkeersouders een rol spelen. Dit zijn vrijwillige ouders die de leerkrachten ondersteunen en ouders enthousiast maken om onveilige verkeerssituaties rond de school aan te pakken. Verkeersouders kunnen vaak een brug slaan tussen school en ouders en stimuleren dat ouders betrokken worden bij de inhoud van het verkeersonderwijs.

EEN ECHT PRAKTIJKVAK

 

Het toepassen van regels, het inschatten van verkeerssituaties en inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen hiervan leert het kind pas echt door het te doen. Verkeersonderwijs hoort dan ook niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. Daarom zijn praktijklessen onontbeerlijk. Regelmatig deelnemen aan het verkeer is de beste leerschool. Ook bij de praktijklessen hebben ouders een belangrijke rol. Zij kunnen met hun kinderen echt kilometers maken, fietsend en lopend.