VVN afdeling Beverwijk/Wijk aan Zee en Heemskerk

HET BESTUUR

Het bestuur is samengesteld uit de volgende leden:

 

Henk Berkelaar (voorzitter)

Liesbeth ten Broecke (vicevoorzitter)

Cor Vijfschaft (secretaris)

Jos Denneman (penningmeester)

Erik Nijkamp (webmaster/bestuurslid)